iPhone

U bent nu hier:

Werken met het toetsenbord op de iPhone

In dit artikel wordt uitgelegd wanneer het toetsenbord verschijnt, hoe u hoofdletters en accenten typt, waar de speciale tekens staan en we geven tips om het toetsenbord eenvoudiger te gebruiken.

Het toetsenbord wordt niet standaard weergegeven op het scherm. Het verschijnt automatisch wanneer u tikt op een tekstvak.

Knoppen

Emoji’s, zoals een boos of lachend gezichtje, gebaren en voorwerpen.
Speciale tekens zoals een punt en komma en cijfers. Tik op ABC om weer terug te gaan naar de letters.
Tik één keer om één letter te verwijderen en houd de knop ingedrukt om sneller tekst te verwijderen.
Dicteren
Spreek de tekst in plaats van deze te typen. Tik op het toetsenbord om dicteren te stoppen.
Extra taal
Wanneer u dit teken ziet dan heeft u een extra taal toegevoegd aan het toetsenbord. Wanneer u erop tikt dan is in de spatiebalk zichtbaar welke taal er is ingesteld.
Hoofdletters

Aan het begin van een zin komt automatisch een hoofdletter. Tik twee keer snel achter elkaar om een alleen maar hoofdletters te typen. Tik nogmaals één keer kort voor kleine letters.
Ga een regel naar beneden (enter).

Toetsenbord verbergen


Tik hiervoor ergens naast het het toetsenbord op het scherm. Als dit niet mogelijk is dan kunt u op Annuleer of Gereed tikken.

Accenten

Houd uw vinger stil op een letter totdat de letters met accenten verschijnen. Vervolgens beweegt u dezelfde vinger over het scherm naar het juiste accent zodat er een blauw vierkant omheen komt te staan. Om de letter te kiezen haalt u de vinger van het scherm. 

Het is mogelijk om accenten toe te voegen aan de letters -a, -e, -i, -o en -u.

Autocorrectie 


De iPhone corrigeert veel fout geschreven woorden automatisch. Bij een fout geschreven woord komt tijdens het typen de juiste spelling eronder te staan. Wanneer u spatie tikt dan wordt het woord gecorrigeerd.

Suggesties

De iPhone voorspelt welk woord u wilt gaan typen en zet suggesties boven het toetsenbord. Tik op een woord om die te kiezen. Spellingscontrole

Onder woorden die waarschijnlijk fout zijn geschreven komt een rode streep te staan. Om de spelling van het woord te corrigeren tikt u eerst op het woord en kiest u daarna de juiste spelling.

Stap 1

stap 2

De cursor verplaatsen


De cursor kan op drie manieren verplaatst worden:

Optie 1

Houd de cursor vast en veeg die naar de gewenste plek.

Optie 2:


Houd de spatiebalk ingedrukt en houd uw vinger op het scherm. Veeg vervolgens naar links en rechts of naar boven en beneden om de cursor te verplaatsen.

Optie 3:

Tik op de plek in de tekst waar u de cursor wilt plaatsen.

Typen ongedaan maken


Wanneer u iets typt dat u eigenlijk niet had willen typen dan kunt u dit terug draaien. Tik hiervoor met drie vingers tegelijk twee keer achter elkaar op het scherm en tik daarna op het pijltje terug.

Het is ook mogelijk om de iPhone te schudden en daarna te kiezen voor Herstel.

Werken met het toetsenbord op de iPhone
Handleidingen

iPhone