Berichtgeving

Berichtgeving omvat alle berichten die op de iPhone binnenkomen, bijvoorbeeld WhatsApp-berichten, herinneringen van afspraken en gemiste oproepen. Deze meldingen worden ook notificaties genoemd. Bij dit onderdeel wordt meer uitleg gegeven over het bekijken en instellen van meldingen!

Artikelen